En produksjon på 5000 kWh tilsvarer ca 25 paneler.
Bruk gjerne årsproduksjon fra karttjenesten for å se hvordan dette slår ut som besparelse på månedlig faktura

Husstandens forbruk (kWh/år):
Produksjon (kWh/år):
 


Forbruk og Produksjon

Månedlig faktura, med og uten solpaneler