Husstandens forbruk (kWh/år):
Produksjon (kWh/år):
Investering (kr)
Snittpris, inkl nettleie (Kr/kWh):
Salgspris, eks nettleie (Kr/kWh):
Maks salg (kWh/år):
 


Forbruk og Produksjon

Månedlig faktura, med og uten solpaneler

Kraftpris: kjøp og salg

Nedbetalingstid

Levetid
Årlig vekst i strømpris (%)
Diskonteringsrente (%)
Noen antakelser til nedbetalingstid