Innformasjon

Diverse bilder og prosjekter

 • dimensjonering av solelleanlegg

  dimensjonering av solelleanlegg

  • Ved dimensjonering av solcelleanlegg så må man alltid ta høyde for snø og vindlast-krav i kommunen. 
 • Hva er praktisk mulig å få til?

  Hva er praktisk mulig å få til?

   

  • Tilgjengelig takflater må analyseres. Gjøres via befaring, eller på nett hvis gode flyfoto.
  • Muligheten for plassering av paneler enten horisontalt eller vertikalt. (hvert panel er normalt 100x165)
  • Hva slags taktekke er det, og i hvilken stand er taket?
  • Skyggeproblematikk?
 • Prosjektering av solelleanlegg

  Prosjektering av solelleanlegg

  For å kunne dimensjonere et solcelleanlegg så må vi vite:

  • hvor mye strøm husstanden bruker gjennom året?
  • Energiplanlegging kan gjøre at vi kan øke installert effekt med 2-5kWp.
  • Har dere en elbil stående hjemme på dagtid?
  • Kan dere tenke dere å gjøre endringer i forbruket? For eksempel starte varmtvannsberederen senere på dagen?
  • Ønsker du å leie en forbruksmåler i en mnd?

Flere nyheter